Back to Top

FAQ คำถามที่พบบ่อย / เทศบาลตำบลโนนดินแดง

 

 

 

ถาม:  ขอความช่วยเหลือภัยต่าง ๆ อย่างรีบด่วนได้ที่ไหน 

 

ตอบ: โทร 199 หรือ 044-606006 เพื่อติดต่องานป้องกันฯ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

 

 

ถาม: แจ้งเรื่อง แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่ไหนบ้าง

 

ตอบ: โทรศัพท์ 044-606253 ทาง Facebook เทศบาลตำบลโนนดินแดง เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง

 

กระดานถาม-ตอบ (เว็บบอร์ด) หรือติดต่อได้ตามช่องทางนี้  (คลิกที่นี่)

 

 

ถาม:  ติดตามข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างของเทศบาล ได้อย่างไร

 

ตอบ: สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่ (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง)