Back to Top

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

สืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถ้วยพระราชทานฯ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 จากผู้แทนพระองค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image02

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image001

 

ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนเทศบาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image02

 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

นายสมชัย กอชัยศริกุล นายกเทศมนตรี มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

12 สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

12 สิงหาคม 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วนฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

 

กิจกรรมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ เพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

image01