รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพน กิตติอำพล
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนและเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมและโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีเปิดโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 13 โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   สำหรับโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 ที่ผ่านมา  รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง  เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศ และตัวแทนจากชุมชนหมู่ที่ 4 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
และวันที่  9 - 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไอคอน สยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร