สืบสานประเพณีลอยกระทง

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมพิธีสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ณ เขื่อนลำนางรอง