สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชุมชนเขตเทศบาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดงร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   สนุกสนานกับขบวนแห่นางสงกรานต์ โดยได้รับเกียรติจากนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธาน