กิจกรรมวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้

วันที่ ๒๗ สิงหาคม นายเทิดพันธ์ ครอบทองนายอำเภอโนนดินแดง นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงวีรชนเราสู้ รำบวงสรวงโดยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง พิธีวางพวงมาลา กล่าวคำสดุดีวีรชนเราสู้ งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา