กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง :
เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีฐานกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการ สติปัญญา พร้อมด้วยความสนุกสนานมากมาย บริการอาหารเครื่องดื่มฟรี โดยได้รับเกียรติจากนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนนดินแดง เป็นประธานเปิดงานและอ่านสารวันเด็กจากพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี