พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศนมตรีตำบลโนนดินแดง นายจำนงค์ เลขะวัฒนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง