สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศนมตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมด้วยชุมชนเทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ณ เขื่อนลำนางรอง    โดยมีขบวนแห่นางรำจากชาวชุมชนเทศบาลฯ  เริ่ม เวลา ๑๖.๐๐ น. จากบริเวณตลาดโนนดินแดง ไปถึงบริเวณเขื่อนลำนางรอง  เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีขอขมาพระแม่คงคาและร่วมลอยกระทง  ณ เขื่อนลำนางรอง ได้รับเกียรติจากท่านรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต ๘ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในปีนี้