พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองหงส์ ทับหลังปราสาท

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศนมตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับชาวโนนดินแดง จัดพิธีบวงสรวงปราสาทหนองหงส์ ต้อนรับทับหลังพระยมทรงกระบือ โดยมี สส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล ร่วมพิธี และเดินทางเข้าร่วมพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังทั้ง ๒ ชิ้น ที่กรมศิลปากรจัดขึ้น โดยนายอิทธิพล คุณปลี้ม รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ หลังจากพิธีบวงสรวงจะดำเนินการตรวจสอบโบราณวัตถุ และนำทับหลังทั้งสองรายการ เพื่อจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เข้าชมเป็นเวลา ๓ เดือน ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร