พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวโนนดินแดง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมีนายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธาน