สร้างขวัญและกำลังใจด่านชุมชน

๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สจ.เขตอำเภอโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ออกเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนที่บริการพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนเขตเทศบาลฯ