วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมชัย กอชัยศิริกุล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการพนักงานเทศบาล พ่อค้าประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า ทำบุญตักบาตร โดยมีนายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี