โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค

นายสมชัย กอชัยศิริกุล ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโนนดินแดง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค โดยมี นางสัมฤทธิ์ พวงสวัสดิ์ ประธานชมรม อสม. ทต.โนนดินแดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกรียรติ พร้อมด้วย อสม.แต่ละชุมชนร่วมกิจกรรม ,ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565