"ด้วยรักและห่วงใย ส่งกำลังใจถึงกันและกัน"

ท่าน ส.ส.รุ่งโรจน์ ทองศรี สจ.สุกันยา กอชัยศิริกุล นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม.และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนดินแดง