เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม

12 สิงหาคม นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ ภาครัฐภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดย นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานในพิธี เช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล