กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖

๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง นางสุกันยา กอชัยศิริกุล สจ.เขตอำเภอโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลฯ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"