Back to Top

วีดีโอกิจกรรม

   

เยี่ยมบ้าน...แลเมือง


ประวัติอนุสาวรีย์เราสู้


 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า­อยู่หัว ใต้ร่มพระบารมี


แจ๋วพาเที่ยวโนนดินแดง


 

เทศบาลตำบลโนนดินแดงขอเชิญร่วมคัดแยกขยะ


การแข่งขันกีฬาสีศูนย์เด็กและ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง


 

สงกรานต์ย้อนยุคเทศบาลตำบลโนนดินแดง 2557


บุญบั้งไฟเทศบาลตำบลโนนดินแดง 2557


 

ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปี 2555


เทศบาลตำบลโนนดินแดง หว่านวันแม่


 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


อปพร. เทศบาลตำบลโนนดินแดง