• คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ลงนามถวายพระพร

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@Gmail.com, admin@nondindaengcity.go.th, konkiy2012@Gmail.com

วีดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลโนนดินแดง


สืบสานประเพณีลอยกระทง

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถ้วยพระราชทานฯ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 13 จากผู้แทนพระองค์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image02

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปลูกฝังให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image001

ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๖๒

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ร่วมกับชุมชนเทศบาล ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image02

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

นายสมชัย กอชัยศริกุล นายกเทศมนตรี มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

12 สิงหาคม เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

12 สิงหาคม 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วนฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ เพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

คลังข่าว กระทรวงมหาดไทย ศาลปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

 

 

Back to Top